K.T.R. „PAŁUKI TOUR”

image101

Pierwsze wzmianki o działalności turystyki rowerowej członków PTTK na naszym terenie datują się na rok 2003 . Właśnie w tym czasie zorganizowano na terenie naszego Powiatu Wągrowieckiego I Rowerowy Rajd Rodzinny . Jego celem było poznawanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych naszego Powiatu, promowanie czynnego wypoczynku oraz integracja środowiska osób preferujących aktywne jego formy. Wśród kierownictwa rajdu znajdowało się wielu naszych ówczesnych działaczy PTTK jak: Romuald Styczyński , Olgierd Nalewalski, Józef Robakowski. Kolejną inicjatywą cieszącą się dużym powodzeniem był Rowerowy Rajd Wysokokwalifikowany Harpagan Pałucki, który odbywał się od roku 2005- 2008. Był to rajd o zasięgu wielkopolskim. Wtedy też pojawiło się nowe nazwisko- działacza Jerzego Szocińskiego – kierownika tego rajdu w 2006 r.

20 stycznia 2006 roku na swoim inauguracyjnym spotkaniu Oddziałowa Komisja Kolarska przy PTTK w Wągrowcu ukonstytuowała się w następujący sposób:

Lewandowski Zbigniew – Przewodniczący

Tadeusz Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącego

Maria Lalik – Z-ca Przewodniczącego

Olgierd Nalewalski – Sekretarz

Romuald Styczyński – Członek Komisji

Józef Robakowski – – ” –

Ewa Zeman – – ” –

Celem komisji była popularyzacja turystyki rowerowej połączonej z krajoznawstwem, zdobywanie odznak kolarskich, wzrost liczebności kadry w zakresie turystyki rowerowej oraz utrzymywanie kontaktów ze środowiskami kolarskimi spoza Oddziału w celu współpracy programowej i organizacyjnej.

W roku 2007, kiedy to kol. Lewandowski Zbigniew przeszedł do innego Oddziału PTTK, komisja wybrała jednogłośnie na stanowisko przewodniczącego

kol. Tadeusza Wiśniewskiego, a zastępcą został kol. Romuald Styczyński. Od 2007 r. rozpoczęły się cykliczne wyjazdy na trasy rowerowe pod nazwą „ Niedziela w siodełku”. W tym samym roku zorganizowano wyjazdy na następujące imprezy : Pilską setkę , Rajd Szlakiem Wielkopolskich Parków Krajobrazowych , Borne Sulinowo, Rajd Winobrania Zielona Góra, Rajd Ceramików oraz Szlakiem Zamków i Pałaców Wlkp.

W roku 2008 Komisja Turystyki Rowerowej O/ Wągrowiec w dalszym ciągu kontynuowała cykliczne wyjazdy niedzielne. Zorganizowała również wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego, a także Rajd Rowerowy Szlakami Mazur oraz Wybrzeża Środkowego Gardna. Odbyły się również wyjazdy na szlaki PKW, Szlakiem Zamków i Pałaców Wlkp. oraz Rajd Ceramika.

Na koniec 2008 roku Oddział PTTK liczył około 200 członków i zgodnie z wytycznymi ZG PTTK należało powołać kluby.

W dniu 12 lutego 2009 roku na założycielskim spotkaniu powołano Klub Turystyki Rowerowej „Pałuki Tour ”. Jego prezesem został kol. Tomasz Biegun, z-cą prezesa kol. Tadeusz Wiśniewski. Na przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano kol. Józefa Robakowskiego. W pierwszym roku działalności KTR tradycyjnie utrzymano wyjazdy niedzielne, a także udział w rajdach: Szlakami Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznańskie Koziołki, Zamki i Pałace Wielkopolski oraz w Rajdzie Ceramika do Chodzieży. Klub zorganizował również dwudniowy wyjazd rowerowy do Lubasza. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się festyny kolarskie z udziałem rodzin wielopokoleniowych.

Po zakończeniu sezonu najbardziej wytrwałym rowerzystom wręczano puchary i statuetki „ Kolarza Twardziela ”. Z biegiem czasu trwania działalności KTR nawiązano współpracę z innymi klubami i związkami kolarskimi. Do takich

należą między innymi: Sigma- Poznań, GTR Wrześnianie, Ciklo – Konin, Żwawe Dziadki – Śrem. W roku 2012 KTR był organizatorem X Jubileuszowego Zjazdu Przodowników Turystyki Rowerowej z Wielkopolski. Była to bardzo udana impreza, która na długo zostanie w naszej pamięci.

Członkowie KTR biorą udział w Ogólnopolskim Rajdzie Słupa Konińskiego, z którego corocznie przywożą wiele nagród indywidualnych oraz puchary za najlepiej zorganizowaną grupę kolarską. Z wielką satysfakcją uczestniczą w Rajdzie Fortuny i Rajdzie po Ziemi Wrzesińskiej organizowanej przez naszych przyjaciół z GTR Wrześnianie. Co roku członkowie obu grup spotykają się na wspólnych imprezach integracyjnych. Należy do nich zaliczyć Rajd – Pielgrzymka do Częstochowy oraz Rajd Szlakiem Orlich Gniazd .

Obecnie Klub Turystyki Rowerowej „ Pałuki Tour ” przy Oddziale PTTK w Wągrowcu posiada 1 przodownika, 7 odznak srebrnych oraz 21 odznak brązowych. Na tę chwilę 3 turystów rowerowych jest w trakcie zdobywania złotej odznaki kolarskiej, Już 4 rowerzystów zaliczyło Rajd Piła – 500, czyli 500 km po trasach w okolicach Piły na 500 lecie tego miasta, natomiast 6 jest w trakcie zdobywania tych tras. Z naszego klubu 15 rowerzystów zostało zweryfikowanych do odznaki 60-lecia Turystyki Rowerowej w PTTK.

Rok 2014 będzie również rokiem wielu wyjazdów i rajdów rowerowych. Naszych rowerzystów nie zabraknie na rajdach po Ziemi Wielkopolskiej jak i na rajdach o charakterze ogólnopolskim.

SONY DSC

SONY DSC