K.T.R „SIODEŁKO Z MIEŚCISKA”

Logo 

Na pierwszym spotkaniu w Gminnym Centrum Informacji w Mieścisku zebrała się grupa znajomych, których łączyło zamiłowanie do rowerowych tripów po okolicy Mieściska. Czuli wewnętrzną potrzebę rozpropagowania takiej aktywności na szersze grono mieszkańców gminy.

Dzięki poczuciu własnej odrębności i chęci zrobienia czegoś ponad gminne standardy padł pomysł stworzenia Klubu Turystyki Rowerowej przy współpracy z PTTK – takie rozwiązanie dawało dużo szersze pole działania, między innymi możliwość brania udziału w imprezach organizowanych na terenie całej Polski.

Klub Turystyki Rowerowej „SIODEŁKO” w Mieścisku powstał 29.07.2012. W zarządzie Klubu zasiedli: Maria Malczewska, Jan Szcześniak i Tomasz Samarzewski.

Od tego czasu sympatycy rowerowych wojaży wzięli udział w blisko trzydziestu wyjazdach – zjednoczeni pod wspólnym sztandarem. Klub rozwija się, coraz więcej chętnych wstępuje w jego szeregi, organizatorzy decydują się na coraz odważniejsze wyprawy: dłuższe, bardziej intensywne i zahaczające o kolejne ciekawe miejsca, na których zwiedzanie trudno byłoby się zdecydować będąc samemu.

W tym momencie klub liczy sobie 28 osób, a zarząd tworzą: Maria Malczewska (prezes), Jan Szcześniak (wiceprezes) i Janina Chrostowska (sekretarz-skarbnik).