Historia

Historia Oddziału PTTK w Wągrowcu datuje się od roku 1954, kiedy to z inicjatywy istniejącego koła PTTK w Gołańczy i jego prezesa Krystyny Marszał, a także wągrowieckich turystów i krajoznawców, jak Anna Wolniewicz, Jan Hofmann, Tadeusz Hawlicki oraz Bogdan Piechowiak, utworzono w naszym mieście Oddział PTTK.

Jego pierwszym prezesem została Anna Wolniewicz. Z tamtych czasów zapisały się takie imprezy, jak: spływ kajakowy do Warszawy w 1957 roku, rajd samochodowy na Pola Grunwaldu w 1960 oraz cykliczne rajdy „Jesień na Pałukach” oraz „Szlakiem pułkownika Paszkowa”. Praca Oddziału opierała się głównie na kołach środowiskowych i szkolnych klubach turystyczno-krajoznawczych, dla których organizowano między innymi Turnieje Wiedzy Krajoznawczej.

Począwszy od roku 1982, kiedy to prezesem Oddziału został Waldemar Balcerowicz działalność programowa uległa zasadniczej aktywizacji. W szczytowym momencie Oddział liczył 460 członków zrzeszonych w 15 kołach i klubach. Została podjęta współpraca z bratnim Oddziałem Pałuckim PTTK w Żninie – czego owocem była wspólna organizacja Ogólnopolskiego Rajdu Jesień na Pałukach oraz utworzenie w 1984 roku Pałuckiej Odznaki Krajoznawczej. Wśród wielu imprez organizowanych przez Oddział do ciekawostek należą: Indywidualny Rajd na Raty po Pałukach i Ogólnopolskie Zimowe Marsze na Orientację.

W 1991 roku po tragicznej śmierci prezesa Oddziału Waldemara Balcerowicza, w sytuacji przemian polityczno – gospodarczych działalność Oddziału w Wągrowcu ustała na prawie dziesięć lat.

W 1998 roku przy Spółdzielni Mieszkaniowej wznowiło działalność Koło PTTK, które w 2003 roku przekształciło się ponownie w Oddział, którego prezesem został Romuald Styczyński. Obecnie w Oddziale działają trzy kluby oraz cztery komisje turystyki kwalifikowanej. W 2010 roku Oddział liczył 218 osób.